Naslovnica

Ovlaštena geodetska tvrtka Hvar izmjera d.o.o. sa sjedištem u Starom Gradu osnovana je 2009 godine. Posjeduje suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina i ovlaštenja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Geodetske usluge

geodet

Kartografija

karta

  • digitalna kartografska obrada podataka izmjere
  • izrada topografskih planova i karata različitih mjerila
  • izrada digitalnih modela reljefa i različitih visinskih prikaza
  • izrada tematskih zemljovida
Geoinformacijski sustavi

gis

  • Analiza potreba te izgradnja GIS sustava
  • Obrada i učitavanje geoprostornih podataka

 

Hvar izmjera d.o.o.